Чем отличается реконструкция от ремонта
Перейти к содержимому

Чем отличается реконструкция от ремонта

 • автор:

Реконструкція та капітальний ремонт — у чому різниця?

Мінрегіон у листі від 08.08.2012 р. №7/17-12928 серед іншого роз’яснює відмінність між поняттями реконструкції та капітального ремонту.
Так, реконструкція передбачає збереження елементів несучих та огороджувальних конструкцій і зупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта загалом або його частин.
У разі коли планується зміна геометричних параметрів об’єкта, такі роботи слід кваліфікувати як реконструкцію. Особливо це стосується збільшення геометричних розмірів об’єкта у плані, що може впливати на прилеглі території та об’єкти. За таких умов замовник робіт з реконструкції повинен отримати у встановленому порядку містобудівні умови та обмеження.
Роботи з капітального ремонту не передбачають перебудови введених в експлуатацію об’єктів будівництва, зміну їх функціонального призначення або геометричних розмірів. Це, зокрема, роботи щодо заміни покрівлі, вікон, дверей, утеплення (або гідроізоляція) фасадів.
Крім того, у зазначеному листі Мінрегіон звертає увагу на оформлення документації на виконання будівельних робіт з капітального ремонту на об’єктах 4-ї або 5-ї категорії складності.
Він зазначає, що у разі коли роботи з капремонту не передбачають втручання у несучі конструктивні системи, їх можливо виконувати після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт у державній архітектурно-будівельній інспекції та вводити в експлуатацію за декларативним принципом.
Інакше слід отримувати дозвіл на виконання будівельних робіт.

Автор: Царук Светлана

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз’яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Усі новини рубрики «Інше»

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в жовтні 2023 року порівняно із вереснем 2023 року становила 0,8%, з початку року – 3,8%

09.11.2023 1 780

Законопроєктом №10228 планують змінити Кодекс з процедур банкрутства в частині удосконалення заходів запобігання банкрутству, зокрема запровадження нової процедури превентивної реструктуризації відповідно до основних принципів Директиви ЄС

09.11.2023 29

Постанова КМУ містить основні вимоги щодо організації проведення моніторингу обʼєктів оброблення відходів для спостереження за станом навколишнього природного середовища та обсягами його ймовірного забруднення

08.11.2023 33

У прогнозі на 2024 рік скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8% до 9,7% й припущення щодо курсу гривні 40,7 грн за дол. США до ІІ читання. Показники МЗП та прожиткового мінімуму не змінили

03.11.2023 1 918

Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення вносяться до Державного земельного кадастру безоплатно на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

Чем капитальный ремонт отличается от реконструкции?

При осуществлении строительных работ необходимо руководствоваться Градостроительным Кодексом РФ (ГрК РФ). В этом документе определены основные понятия и термины, прописаны нормативные аспекты всех видов работ — от инженерных изысканий и проектирования до ввода готового объекта в эксплуатацию. Кодекс также регламентирует все этапы создания и утверждения проектов для всех видов зданий, линейных объектов и сооружений.

Ремонт

Несмотря на достаточно четкую классификацию всех видов работ в нормативном документе, встречаются случаи произвольной интерпретации терминов. Иногда это происходит случайно, от незнания и невнимательности к деталям, иногда — умышленно, из-за стремления получить определенную выгоду. Подмена понятий «капитальный ремонт» и «реконструкция» чревата штрафами и административными взысканиями, поэтому подобные ошибки допускать не следует.

Определение терминов

Согласно ГрК РФ, под реконструкцией капитальных объектов подразумевают изменение следующих основных параметров и элементов:

Реконструкция

 1. Этажность. Нормативные документы дают четкое определение этажа, на которое следует опираться. К примеру, чердак не является этажом, но при его переоборудовании в мансарду этажность постройки увеличится — и это будет считаться реконструкцией.
 2. Строительный объем здания. В качестве примера можно назвать изменение конфигурации крыши. Если ее угол наклона и конфигурация будут изменены, соответственно, изменится и строительный объем подкровельного пространства, что попадает под определение реконструкции.
 3. Несущие конструкции. Если несущие конструктивные элементы объекта заменяются или восстанавливаются, проводимые работы будут считаться реконструкцией. Исключение составляет восстановление или замена их частей на улучшенные или аналогичные. Примечательно, что если после сноса здания или сооружения какой-либо несущий элемент будет сохранен в неизменном виде, а затем объект будет возведен заново, это будет считаться не новым строительством, а реконструкцией.

Капитальный ремонт включает замену или восстановление элементов объекта, кроме несущих конструкций, модернизацию или переоснащение инженерных коммуникаций, восстановление или замену на аналогичные составляющих частей несущих конструкций.

Капитальный ремонт

На что влияет подмена понятий «капитальный ремонт» и «реконструкция»?

 1. Бухгалтерский и налоговый учет.

Затраты на капитальный ремонт основных фондов без изменения их основных параметров могут быть отнесены в бухгалтерском учете на расходы текущего периода. Таким образом, они будут уменьшать налогооблагаемую прибыль и, соответственно, снижать сумму налогов к уплате. Если же проводится улучшение и модернизация объектов, потраченные на это суммы увеличивают их первоначальную стоимость и не считаются расходами.

 1. Финансовые и временные затраты. Создание проекта требует определенных денежных вложений и времени, а в случае с реконструкцией разработка полного пакета документов является обязательной. В большинстве случаев, также придется:
 • провести экспертизу объекта;
 • оформить разрешение на строительство, если в ходе работ затрагиваются основные конструктивные элементы, меняются характеристики безопасности и надежности сооружения;
 • ввести модернизированный объект в эксплуатацию.

Таким образом, подготовка к реконструкции во многом аналогична оформлению проекта и разрешения на новое строительство. Это достаточно долгий и затратный процесс, избежать которого пытаются путем подмены понятий. При капитальном ремонте нет нужды полностью переделывать проект, достаточно разработать с нуля только те разделы, которые касаются непосредственно участков работы. Также нет необходимости получать разрешение на строительство и проходить процедуру ввода основных фондов в эксплуатацию.

Ремонт 2

Ответственность за классификацию работ лежит на собственнике объекта или лице, отвечающем за его эксплуатацию. Если будет установлен факт неправомерного проведения реконструкции под видом капитального ремонта без полного проекта или получения разрешения на строительство, на юридическое лицо будет наложен штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей. Также Кодекс об административных нарушениях предусматривает возможность приостановки деятельности предприятия на 90 суток. Таким образом, попытка сэкономить или неточная трактовка терминов может обернуться серьезными потерями, в том числе и репутационными.

Стоит ли капитальный ремонт рассматривать как строительные работы?

К строительству относят новое строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт и техническое переоснащение объектов строительства.
Капитальный ремонт — это комплекс ремонтно-строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа объектов строительства, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей и их функционального назначения.

Ремонт и реконструкция зданий

Целью капитального ремонта является только восстановление ресурса с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов, в том числе несущих и ограждающих конструкций объектов, а также систем инженерного оборудования, улучшение их эксплуатационных показателей.Проведение капитального ремонта здания возможно как полностью , так и частично. Следовательно, в случае проведения капитального ремонта части здания возможно приостановить ее эксплуатацию частично, при условии, если она (то есть такая выделенная часть здания) может использоваться автономно. При этом эти действия являются законными, если есть подтверждение такой автономности. Иначе учреждение должно приостановить эксплуатацию всего здания.

Какие документы требуются для проведения работ по капитальному ремонту?

Предпроектная стадия:

 • Этап 1. Получение исходных данных для проекта по кап. ремонту:

— градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка;
— технические условия относительно инженерного обеспечения объекта градостроительства;
— задание и проектирование.

Стадия разработки и утверждения документации на кап. ремонт:

 • Этап 2. Разработка проектной документации на проведение кап. ремонта.
 • Этап 3. Разработка рабочей документации на проведение кап. ремонта;

Стадия получения разрешительной документации на кап. ремонт:

 • Этап 4. Получение разрешения на выполнение подготовительных работ;
 • Этап 5. Получение разрешения на выполнение строительных работ;

Стадия контроля проведения работ по кап. ремонту:

 • Этап 6. Проведение работ по кап. ремонту;
 • Этап 7. Прием в эксплуатацию отремонтированного объекта.

В случае необходимости изменить геометрические параметры, размеры или функциональное назначение объектов строительства проводят их Реконструкцию.
Реконструкция – это выполнение комплекса строительно-монтажных работ, направленных на изменение очертаний, размеров объектов строительства, перепрофилирование и изменение назначения объекта, увеличение его строительного объема, надстройки/демонтажа основных частей. В общем все работы, которые связаны с изменением первоначальных проектных решений.
Таким образом Капитальный ремонт от Реконструкции отличаются степенью изменения объекта строительства:

 • при капитальном ремонте зданий и сооружений объекты возвращаются к их первичному состоянию, пригодному для эксплуатации;
 • при реконструкции производятся изменения ключевых технико-экономических параметров строительного объекта.

генподрядчик

Ремонт и реконструкция зданий

Главной особенностью проведения работ по реконструкции является необходимость разработки полного комплекта проектной документации.
При осуществлении капитального ремонта возможно разработать только те разделы, которые затрагивают выполняемые работы. В этом случае получения разрешения на строительство не требуется, а также не требуется ввод в эксплуатацию по завершению работ.

Чем отличается реконструкция от ремонта

Toggle navigation

Главная / Статьи / Ценообразование в строительстве / Текущий ремонт, капитальный ремонт и реконструкция — в чем отличия и зачем это нужно знать сметчику?

12.10.2021 13:50

Текущий ремонт, капитальный ремонт и реконструкция — в чем отличия и зачем это нужно знать сметчику?

Прежде всего, нужно, просто необходимо, разобраться с терминами. Почему это так важно? Потому что разные люди вкладывают в одни и те же термины разный смысл. И очень часто это приводит, как минимум, к недоразумениям, а как максимум к серьезным проблемам.
Все необходимые определения содержатся в Градостроительном кодексе, а именно в самой 1-й статье — Основные понятия.

Если по сути, то реконструкция – это надстройки, пристройки, замена или восстановление с изменением технико-экономических показателей объекта.
А к капитальному ремонту относят восстановление или замена существующих или утраченных технических характеристик объекта. При этом в отличие от реконструкции его основные технико-экономические показатели не меняются.

Первый пример. Допустим, есть какое-то здание. Были какие-то конструкции, например, деревянные двери – их заменили на металлопластиковые. Это реконструкция или капремонт?
Конечно, капитальный ремонт! Почему? Это следует из определения капремонта объекта капитального строительства — замена или восстановление, или и то и другое строительных конструкций или элементов таких конструкций, за исключением несущих.

Второй пример — cети электроснабжения. Замена воздушной линии на кабельную – это еще капремонт или уже реконструкция?
Правильный ответ — реконструкция, потому что изменились параметры объекта. В данном примере — параметры линейного объекта. Какие? Изменился не только способ прокладки, но и протяженность. По воздуху — одно количество метров или километров, а в земле может быть совсем другое + с большой степенью вероятности изменится полоса отвода. А это верный признак реконструкции для линейных объектов.

Нельзя пройти мимо текущего ремонта. В Градостроительном кодексе такого определения вы не найдете – его там просто нет. Потому что подготовка технической документации на текущий ремонт зданий и сооружений не предусматривается.
Основание: Градостроительный кодекс и постановление Правительства № 87 (Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию).
Ведь текущий ремонт, по сути – это обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений и сохранение эксплуатационных показателей конструкций и коммуникаций.
А надлежащее техническое состояние – это поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

И если представить реконструкцию, капитальный ремонт и текущий ремонт в виде уровней – то более высокий уровень может включать работы нижнего, а вот наоборот – никогда.

Для чего нужно правильно классифицировать объект, причем еще до начала составления сметной документации? Это очень важный вопрос, которым некоторые даже не задаются. И в результате совершают ошибки и получают в большие проблемы.
Если кратко — это нужно для того, чтобы:

1. Попасть в программу финансирования для получения бюджетных средств.
2. Чтобы правильно определить сметную стоимость предстоящего комплекса работ, потому что классификация объекта напрямую влияет на эту стоимость.

 • Разберетесь с терминами «малые» и «полноценные захватки»: что означают, когда и как влияют на сметную стоимость капремонта.
 • Поймете, какие расценки и почему применяются при определении стоимости капремонта.
 • Освоите актуальные правила начисления НР и СП при капремонте.
 • Разберетесь с новыми подходами к «упрощенке», установленными Методикой 421/пр.
 • Увидите, как настроить сметную программу для составления смет на капремонт.
 • Узнаете, какие ошибки совершают сметчики при составлении смет на капремонт.
 • Вопросы и ответы
 • Азбука сметчика
 • Ценообразование в строительстве
 • Материалы и технологии в строительстве
 • Википедия для сметчика
 • Публикации в прессе
 • Интересные

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *